Biologisk psykologi

Den biologiska psykologin är namnet på en gren av psykologin som inriktar sig på våra beteenden som härrörande från fysiska faktorer där biokemiska processer i hjärnan är upphov till tankar.

Enligt den biologiska psykologin anses den psykiska utvecklingen hos individen huvudsakligen vara påverkad av ärftliga anlag.

Som en gren av den biologiska psykologin finns evolutionspsykologin som grundar sig på Charles Darwins upptäckter kring arterna och hur deras utveckling styrs av ett naturligt urval.

Dessa teorier kan överföras på psykologin menar företrädare för denna inriktning. Bland annat kan sådana perspektiv märkas inom urvalsmetoder på fortplantningens område, men också inom områden som har att göra med artens fortlevnad utifrån andra aspekter.

Människans utveckling är även för evolutionspsykologerna i hög grad beroende av arv, men de tillerkänner även miljöfaktorer en kritisk roll.

Läs också: Humanistisk psykologi

Källor

  • Karlsson, Lars (2012), Psykologins grunder (5e uppl.)

Artikel publicerad: 2015.10.29
Författare: Psykologisktvetande.se