Applicerad psykologi på kända citat

Filosofiska citat och deras psykologiska bäring.

Ordmoln upprepningar citatDenna artikel utgår från några citat kring att uppnå välbefinnande i livet. Sådana uttalanden kan fungera som ledstjärnor mot en harmonisk och sann tillvaro och stimulera våra inre förhoppningar.

”Gör litet om du vill vara lycklig.” – Demokritos

Denna koncisa formulering från en av antikens filosofer kan uppfattas motsägelsefull, men är full av visdom. Innebörden är att du ska låta bli att engagera dig i allt, att ständigt sätta nya mål och söka ytterligare stimulans.

Att göra litet är svårt eftersom vi måste välja bort saker. Men att vara selektiv kan öka värdet i de saker vi gör. Om vi rannsakar oss själva kommer de flesta av oss kunna erkänna att vi även gör sådant som inte bidrar till vårt välbefinnande eller får oss att vara dem vi verkligen vill vara.

Vi blir sällan nöjda. Som motmedicin påbörjar vi på fler saker i stället för tvärtom. Detta är typiskt kontraproduktiva insatser.

Vi vill alltid ha mer. Åtminstone tror vi det och jagar ständig omväxling. Det blir en aldrig avbruten jakt på en nästa avlösning av stimulans. Vi inrättar oss på detta sätt i fragmentariska livsmönster. Vad vi i stället borde ha som mål är att kunna säga till oss själva mot slutet av dagen: Detta var en bra dag, låt morgondagen se ungefär likadan ut.

”Det är inte den som av andra tros vara lycklig som är det, utan den som själv tror sig vara det.” – Montaigne

Vi har en tendens att skapa vackra fasader av våra liv. Fasader som ska få andra att känna avund eller åtminstone tänka att vi lever ett intressant liv. Att kunna berätta om en stundande utlandsresa, ett husköp eller vad helst som kan generera status placerar oss i ett intressant fokus.

Men risken är att vi börjar ta beslut om vårt liv som är influerade av hur stort genomslaget blir hos andra. Vi glömmer delvis bort oss själva fastän det är oss själva vi beslutar om. Vi eftersträvar inte längre vad som är våra inre viljor utan en bild som vi försöker upprätthålla inför omgivningen. Vi måste våga lyssna enbart på vår vilja och bry oss mindre om vad vi gör alstrar uppmärksamhet utåt. Ett harmoniskt liv ter sig sällan särskilt spektakulärt för omgivningen och är därför lätt att förbise.

”Mycket få människor lever idag – de flesta gör förberedelser för att leva i morgon.” –  Jonathan Swift

Citatet kan appliceras på en rad områden i livet och kanske allra främst låter det sig avspegla arbetslivet som många av oss ingår i. Att arbeta kan vara givande, men det är också i mycket bestämmande för våra liv och ibland märker vi inte till vilken grad. Som när vi lever i illusionen om allt vi ska göra när vi trappat ner arbetet samtidigt som vi expanderar våra åtaganden. Vi tänker att mer arbetsuppgifter och högre lön är bra för då kan framtidsdrömmarna målas i ännu mer bjärta färger. Det är då vi i stället borde tänka att just detta får dem där lugna och avslappnade dagarna att bara bli än mer avlägsna.

”Den upphöjde rannsakar sig själv. Den lågsinnade rannsakar andra.” – Konfucius

Om vi ska vara i harmoni är det oss själva vi ska få att växa. När vi inte lyckas händer det att vi vänder blicken mot andra och försöker sänka dem för att få oss själva att stiga. Det är uppenbart att vi har ett misslyckande för handen om vi måste se andra med kritiska ögon för att hålla oss uppe.

Det är inte farligt att rannsaka sig själv. Vi kan finna sådant vi inte gillar, men när vi korrigerar saker hos oss höjer vi oss själva – inte bara i relation med de andra vi försöker få att krympa.

”Det är bra att samla saker och ting, det är bättre att gå ut och gå.” – Anatole France

Detta citat av den franska författaren behöver inte tolkas fullt bokstavligt, fast delvis. Att samla saker är i våra dagar mest gällande som konsumism. Att gå ut och gå kan överföras på allting som har med upplevelser att göra. Så länge det inte är att anamma upplevelseindustrins alla lockrop.

Fåglars ihärdighet när det kommer till att bygga bon åt sina ungar i träden kan vara imponerande värre. En del fågelarter har dock problem med att inse när boet börjar bli för stort: de fortsätter med outsinliga krafter att samla grenar och annat de hittar för att göra boet större. Till slut blir boet för stort för grenen som knäcks och allt rasar ner på marken.

Vi människor kan å andra sidan nästan köpa hur mycket som helst och placera i vår lägenhet eller hus. Inte minst för att vi också slänger mycket. Vi kommer inte vara med om att golvet rasar ner i våningen under hur mycket produkter vi än släpar hem. Men i stället för att samla saker och dekorera våra mest bekanta livsrum i jakten på någon sorts fulländning kanske vi borde vidga våra vyer. Det kan vara att gå ut och gå, men det finns en mängd andra alternativ därtill.

”Att förlora sitt liv är att försöka vara något mer än sig själv.” – Ralph Waldo Emerson

Att finna lyckan är för många ett mål i tillvaron. Det är inte alltid uttalat vilka beståndsdelarna är i det vi söker, inte heller väger vi varje handling efter hur mycket lycka det medför. Men outtalat finns det ändå ett ”lyckofilter” våra beslut ska passera.

Vi tenderar att förväxla dem vi själva är med en idealperson. Idealpersonen är dock en chimär som vi aldrig kommer kunna förkroppsliga. Bättre då att inse detta och låta målsättningen för den person man kan bli ha realistiska möjligheter att uppnås.

*

Artikeln gör inte anspråk på att ge citaten sina korrekta tolkningar utan tänkbara tolkningar och tillhörande psykologiska appliceringar.

Artikel publicerad: 2024.04.03
Författare: Oskar Strandberg


Tillbaka till toppen av sidan | Alla artiklar