Biologisk psykologi

Den biologiska psykologin är namnet på en gren av psykologin som inriktar sig på våra beteenden som härrörande från fysiska faktorer där biokemiska processer i hjärnan är upphov till tankar.

Enligt den biologiska psykologin anses den psykiska utvecklingen hos individen huvudsakligen vara påverkad av ärftliga anlag. Arvet är en del av vår biologi då egenskaper förs vidare på en genetisk nivå. Med andra ord överförs flera psykologiska drag till oss från våra föräldrar. Det är en allmän uppfattning att både arv och miljö påverkar personligheten och den biologiska psykologin motsätter sig inte detta även om den betonar arvets betydelse.

Evolutionspsykologi

Som en gren av den biologiska psykologin finns evolutionspsykologin som grundar sig på Charles Darwins upptäckter kring arterna och hur deras utveckling styrs av ett naturligt urval.

Teorierna kan överföras på psykologin menar företrädare för denna inriktning. Sådana perspektiv kan märkas inom urvalsmetoder på fortplantningens område, men också inom områden som har att göra med artens fortlevnad utifrån andra aspekter.

Neuropsykologi

Neuropsykologin studerar sådant som gener och nervsystemet och på vilket sätt det påverkar vad som sker i oss tankemässigt och känslomässigt på en molekylär, genetisk, nivå. Den brukar också betraktas som en gren av den biologiska psykologin.

Det finns direkta samband mellan hur saker som vi upplever påverkar hjärnan på molekylärnivå. Till exempel stress kan försämra dna-molekylers förmåga på ett sätt att det näraliggande protein som reglerar stresshormoner reagerar sämre. I klartext leder till att personens stresshantering försämras. När vi utsätts för stress kan detta alltså märkas på molekylärnivå och det är en av anledningarna till att neuropsykologin kan ge många svar på frågor om vårt beteende.

Läs mer om neuropsykologi

Läs också: Humanistisk psykologi

Källor

Artikel publicerad: 2015.10.29
Författare: Psykologisktvetande.se