Hur vi reagerar på färger

Färgernas associationer, symbolik och hur de påverkar sinnesstämningen.

FärgspektrumVi reagerar på allehanda detaljer i vår omgivning, däribland färger. Olika färger kan påverka vår sinnesstämning och vårt beteende. Det är sällan något vi kan förnimma direkt utan fungerar på ett omedvetet plan.

Färgassociationer och deras ursprung

Färgassociationer kan figurera i vår vardag på de mest ordinära sätt. Det kan röra sig om färgkoder vid vattenkranar där vi har lärt oss att rött innebär varmt och blått kallt. Likaså har vi fått inpräglat att färgparet grönt-rött i olika sammanhang kan betyda på/av eller gå/stopp.

Exempel av dessa slag kan ofta härledas från naturen. Vi kan jämföra eld och vatten som naturliga associationer till varmt och kallt. När det gäller användningar av grönt för "på" och "gå" samt rött för "av" och "stopp" är dessa inte fullt ut härledda från naturen. Den röda färgen tycks ha använts för att associera fara sedan urminnes tider och därför kunnat överföras till att exempelvis signalera ”stopp”. Att grönt gavs motsatt betydelse skedde först efter att den vita färgen inte uppfyllt funktionen tillfredsställande. När trafikljus för tåg infördes i USA på 1830-talet användes röda ljus för ”stopp” och vita för ”kör”. Men efter att en olycka skett då en lokförare misstagit det vita ljuset med en vanlig lampa ändrades färgen till grönt. Vad motivet till det slutgiltiga färgvalet var förtäljer inte historien. Det är dock rimligt att se grönt som något allmänt positivt om vi på nytt använder naturen som analogi. 

Det går också att begrunda varför kontrasten i färgerna vitt och svart inte används i högre grad då dessa har en uppenbar motsatsställning samt lättförståeliga bibetydelser som går igen i ljus och mörker. Att vitt och svart inte förekommer i någon högre utsträckning i form av färgkoder i vårt vardagsliv har antagligen att göra med praktiska omständigheter. Som att de inte framträder lika tydligt mot sin omgivning samt att de – som framgick av historien med tågolyckan – kan vara enkla att förväxla med något neutralt.

En undersökning gjord av tyska forskare 2009 kom till samma slutsats. I denna undersökning jämfördes fotbollslag och det visade sig att de med röda dräkter vann ungefär tio procent oftare än lag med andra färger på dräkterna.

Vad färgerna symboliserar

I vårt sätt att uppfatta färger har vi kommit att tilldela dem egenskaper som återspeglar känslor och idéer. Konventioner har uppstått som gör att vi parar ihop kärlek med rött, avund med grönt och nedstämdhet med blått.

Rött

Rött associeras med kärlek, passion och värme, men också med fara, strid och blod (vår rödaktiga grannplanet fick sitt namn efter den romerska krigsguden Mars). Röd färg kan ha en uppiggande och aktiverande effekt.

Det har visat sig att röd färg kan förbättra chanserna i tävlingssammanhang. I samband med de olympiska spelen 2004 i Aten gjordes en undersökning som innefattade boxning, brottning och taekwondo med utgångspunkt i att de tävlande i dessa grenar bär röd eller blå dress. Det visade sig att i 55 procent av fallen hade den tävlande i röd tävlingsdräkt vunnit (vilka som bär rött eller blått lottas). Med tanke på att underlaget är relativt litet under ett olympiskt spel går denna snedvridning i sig inte att ses som bevis, men de två antropologerna, Russell Hill och Robert Barton, som utförde undersökningen stod fast vid antagandet och menade att färger kunde fälla avgörandet i jämna matcher. En undersökning gjord av tyska forskare 2009 kom till samma slutsats. I denna undersökning jämfördes fotbollslag och det visade sig att de med röda dräkter vann ungefär tio procent oftare än lag med andra färger på dräkterna.

Vad kommer det sig av? Tydligen äger rött egenskaper som får motståndaren att känna rädsla samt att de som själva bär röda dräkter känner en större säkerhet.

Gult

Gult associeras med glädje och optimism då vi påminns om solens färg. Gul färg kan ha en uppiggande effekt. Den antyder om det spontana, men också det instabila.

Inom hinduismen hör gult ihop med kunskap och lärande. Det går till exempel igen på kläderna som gudarna Vishnu och Krishna bär i avbildningar, vilka är gula och symboliserar deras stora kunskap. Munkarna däremot bär dräkter som är saffransfärgade och denna färg representerar avhållsamhet.

Orange

Orange associeras med känslosamhet och positiva känslor. Av många anses denna färg dock inte ha någon universell betydelse utan associerar olika saker hos olika kulturer och individer.

Grönt

Grönt associeras med harmoni, tillväxt och natur. Grön färg kan ha en lugnande effekt samt göra oss mer fokuserade på särskilda arbetsuppgifter.

Blått

Blått associeras med pålitlighet och intelligens samt himmel och tro. Blå färg kan ha en lugnande effekt och i ett rum få oss att uppfatta det som svalare (särskilt gäller det senare ljusblått).

Lila

Lila associeras med kreativitet, mystik och lyx. Lila färg kan göra oss mer kreativa.

Brunt

Brunt associeras med det jordnära och organiska. Genom jord och läder som är brunfärgat har det traditionellt funnits en koppling till det maskulina.

Svart

Svart associeras med mörker och ondska, sorg och död samt det okända och farliga. Det svarta kan också hänvisa till egenskaper som rör formalitet, sofistikation och makt.

Grått

Grått associeras med något intetsägande och neutralt med antydan om det formella och frånvaro av det glamorösa. Det tidlösa och konservativa är egenskaper som ibland kopplas till denna färg.

Vitt

Vitt associeras med oskuld och renhet. Bibetydelserna är från positiva, med hänvisning till bland annat godhet, till neutrala, med hänvisning till frånvaro av färg.

Det är långt ifrån så att alla människor påverkas på samma sätt eller lika mycket av färger. Dessutom kan upplevelsen av färger påverkas av kulturella eller tidsperiodiska konventioner.

Vilka färger bör vi omge oss med?

Om olika färger påverkar oss borde vi väl också ta med detta i beräkningen nästa gång vi målar om väggarna eller tapetserar? Det finns studier som pekar på att vi faktiskt i viss mån kan förändras som människor genom färgerna vi omger oss med. Till att börja med i vår sinnesstämning, men kanske även i vår läggning och hur vårt humör yttrar sig.

Det är inte bara färgen i sig som är av vikt utan också hur stark den är. Även kombinationen av färger spelar in. Många starka färger tillsammans kan framleda stress medan enfärgade rum kan vara lugnande.

Källor

Artikel publicerad: 2018.03.27
Författare: Oskar Strandberg


Tillbaka till toppen av sidan | Alla artiklar