Typiska reaktioner och symptom på stress

Diffusa symptom från kroppen som uppstår från stress.

Det som kallas stressor är en belastning som skapar obalans i kroppen och kan framkalla stressrespons av olika slag. Stressorer är alltså psykiska belastningar, vilka påverkar det autonoma nervsystemet och kan yttra sig i kroppsliga besvär.

När saker händer med oss psykologisk och/eller kroppsligt är stress en vanlig anledning. Stress kan orsaka mer yttringar hos oss än de flesta känner till. Här följer en lista med symptom som kan vara tecken på stress:

Det är viktigt att sätta dessa saker i samband med stress (även om de givetvis inte måste vara stressframkallande) eftersom de gör att vi kan registrera en stress som vi annars kanske inte är medvetna om och ta tag i detta innan problemen växer sig större. Om vi inte gör något som hindrar en pågående stress kan den växa till ett utmaningssyndrom och kronisk stress med värre symptom.

Källor

Artikel publicerad: 2023.07.04
Författare: Psykologisktvetande.se


Tillbaka till toppen av sidan | Alla artiklar