Böcker inom psykologi

Fyra bokomslag collageDessa är böcker som rekommenderas och rör olika områden inom psykologi såsom livsutveckling och beteendevetenskap. Samtliga böcker finns utgivna på svenska eller är skrivna av svenska författare.

1 Tänka, snabbt och långsamt av Daniel Kahneman

En av de som ständigt refereras till är Daniel Kahneman, den israelisk-amerikanska psykologen som fick Ekonomipriset 2002. Hans bok Tänka, snabbt och långsamt (utkommen på svenska 2012) fick välförtjänt stor uppmärksamhet. Boken berör beslutsfattande och hur våra intuitiva reaktioner oftare än vi tror leder till missbedömningar och feltolkningar genom skenbart rationella illusioner.

För redogörandet av bedömningsheuristik och snedvridningar använder Kahneman två typer av tankeprocesser för vilka han använder namnen System 1, det snabba, intuitiva, och System 2, det långsamma, begrundande. System 1 är involverat långt mer än vi tror i våra tankebanor medan System 2 hamnar i bakgrunden. Men det betyder inte att System 2 leder oss rätt i varje fall. System 2 är nämligen lättjefullt och samspelar med hellre än prövar System 1.

Boken är en exposé in i våra kognitiva landskap och tar upp mängder av fascinerande psykologiska experiment. De socialpsykologiska inblickarna får oss som läsare att ompröva våra uppfattningar om oss själva och andra som rationella varelser. Det är späckat med fakta och det tas upp sådant som prospektteorin, visshetseffekten, möjlighetseffekten, tillgänglighetskaskad, besittningseffekten, inramningseffekten och varaktighetsbeteende.  

2 1%-metoden av James Clear

Boktiteln är av slaget som sticker ut och blir lätt att komma ihåg samtidigt som vissa kanske ges intrycket av den är reducerad till en enda sak och är i övermåttan ”populariserande”. Det är dock den svenska översättningen som avviker från originaltiteln Atomic Habits, vilken bättre svarar mot innehållet. Boken (1%-metoden utkom på svenska 2021) har hur som helst blivit en kommersiell försäljningssuccé (den har sålt i miljoner) och håller hög kvalitet, bland annat genom att leverera psykologiska insikter på ett både precist och självständigt sätt.
Kontentan av 1%-metoden är hur många små förbättringar kan leda till anmärkningsvärda resultat över tid genom en exponentiell effekt. Som ett citat ur boken lyder: ”Det är lätt att överskatta vikten av ett enstaka avgörande ögonblick och underskatta värdet av små förbättringar från dag till dag”.

James Clear illusterar den inneboende kraften i förändrade vanor: hur goda vanor kan ha positiva långsiktiga effekter på våra liv och hur dåliga vanor kan medföra negativa. En rad omständigheter för vad som skapar vanor klargörs, som miljöns påverkan och vidare hur vi själva kan påverka vår miljö för att påverka vilka vanor vi anammar.

Metoden kan delvis reduceras till kontinuitet, inklusive att skippa frestelser till undantag och ständigt söka förbättringar, och utgör i sig ingenting psykologiskt nydanande. Men James Clear ger ämnet sin speciella vinkel samt synen på beteendeförändringar i tre lager och läsaren till boken får många användbara redskap som kan nyttjas för kursändringen i livet.

3 12 livsregler. Ett motgift mot kaos av Jordan B. Peterson

En av de mest uppmärksammade författarna på senare år är Jordan B. Peterson och hans bok 12 livsregler har beskrivits som ”en självhjälpsbok för dem som inte läser självhjälpsböcker”. Den är med andra ord intellektuellt stimulerande i hög grad och söker sig till det lättillgängliga i mindre grad.

En anledning till den stora uppmärksamheten Peterson skänks är att han är originell, vilket bland annat märks i att han inte alltid utgår från psykologiska teorier utan förmedlar insikter om människans inre som går bortom dessa. Till exempel tar han avstamp från mytologiska berättelser inklusive sådana som förekommer i Bibeln.

Boken (utkommen i svensk översättning 2019) presenterar som titeln anger tolv förhållningssätt. Dessa har förment simpla och konkretiserande rubriker som ”Stå rak i ryggen och skjut bak axlarna”, men rymmer långa fascinerande och fruktsamma utläggningar. Petersons verk ger uttryck för briljanta psykologiska illustrationer. En uppföljare med den svenska titeln Bortom ordning. 12 nya livsregler gavs ut 2021.

4Den ädla konsten of not giving a f*ck av Mark Manson

Den ädla konsten of not giving a f*ck som kom i svensk översättning 2019 har sålt i över tio miljoner! Det är en självhjälpsbok med direkt tilltal och referenser till sådant de flesta är bekanta med. Samtidigt som den är lättillgänglig består stoffet av välgrundade insikter. En anledning till bokens succé är troligtvis den vitala framställningen. Författaren bjuder på en hel del beska droppar realism och är ibland behagligt provocerande (vad som är behagligt provocerande kan förstås skilja sig mellan läsare).

Även om den inte direkt tillför något nytt inom ämnet finns mycket som värt att ta till sig. Författaren själv beskriver den som ”en handbok i lidande, i hur du kan göra det ofrånkomliga lidandet mer meningsfullt och dig själv till en mer medkännande och ödmjuk människa.”

Vad ”konsten of not giving a fuck” syftar till enligt Mark Manson är inte att inta en likgiltighet inför tillvaron utan bland annat att begränsa sig till vad som är viktigt och inte vara rädd för att gå sina egna vägar.

5 Introversion: den tysta revolutionen av Linus Jonkman

Den svenska författaren och föreläsaren Linus Jonkman förser med sin bok Introversion: den tysta revolutionen läsaren insyn i den introvertes livstillvaro. Han ingår själv utan tvekan i kategorin och delar även med sig av personliga upplevelser.

Jonkman redovisar främst den introvertas styrkor, vilket ger en behövlig motbild till den gängse bilden av introverta som är präglad av negativa associationer och ibland fördomsfulla föreställningar.

Den extroverta läsaren bör dock varnas. Det finns risk att bli provocerad då boken knappast kan sägas vara en lovsång för den extroverta personlighetstypen.

Mer läsning: Deduktion och induktion

Artikel publicerad: 2022.11.06
Författare: Psykologisktvetande.se