Karisma

Den nimbus vissa människor omges med och huruvida den kan tillägnas.

Ordmoln upprepning karismaKarisma låter sig inte lätt definieras. När man säger att någon har karisma avses något positivt i dennes framtoning, men vad den exakta essensen är förblir vagt. Ett nyckelord är utstrålning och betonar hur en person med karisma innehar en lyskraft som andra att påverkas. Av samma anledning är karisma något som ofta märks hos personer i ledande ställning, det är ett personlighetsdrag som attraherar och samlar människor omkring sig.

Utan att vara synonymt med har karisma beröringspunkter med charm eller pondus. Karisma är snarare ett personlighetsdrag än en egenskap och ger sig till känna på ett mer overksamt sätt än charm som i högre grad märks i utagerandet – det går att charma, men det går inte att ”karisma”. Pondus anger att någon besitter en tyngd i uppförandet som skapar förtroende. Karisma har inslag av eftertryck, men inte i form av tyngd som anspelar mot besittning av bestämdhet och självsäkerhet.

Karisma kan vara parat med självförtroende, men inte nödvändigtvis. Det kan vara parat med utstrålning, men inte heller detta nödvändigtvis. Det har med en persons framtoning att göra och karisman är det som man kan säga gör en person extra intressant och lätt att beundra. Det är som om en osynlig utstrålning omger personer, något ogripbart som inte direkt kan beskrivas ingående, men som ändå är påtaglig. Den karismatiske är något av motsatsen till den intetsägande.

Ett medfött personlighetsdrag eller en egenskap bland andra?

Det går att förbättra sitt självförtroende, det går att ”bygga på” sin charm, men kan man bli en karismatisk person. Medan det ibland redogörs för tekniker för att ”bli mer karismatisk” är det samtidigt en egenskap som är i så pass stor utsträckning inbyggd i personligheten att möjligheten att utveckla karisma har klara begränsningar.

Några av de saker som framhålls för att öka sin karisma är personlig värme, kompetens, avslappnat kroppsspråk, ögonkontakt och spontanitet. Hur väl dessa ingredienser fångar essensen av karisma får var och en avgöra, men det är tveksamt hur mycket av den tjuskraft som attraherar omgivningen verkligen kan återskapas med träning i sociala färdigheter.

Det är dock inte detsamma som att karisma är medfött. Snarare är karisma något som framväxer hos vissa, men inte alla, personer som får vidareutvecklas genom att erfarenheter frambringar sidor hos personligheten som utmärker en karismatisk personlighetstyp.

Karismasamhället

Det heter ibland att vi lever i karismasamhälle. Ett av dess kännetecken är att personlig framtoning ofta blir viktigare än kompentens. När personlighet premieras högt får haloeffekter stort genomslag på hur individer uppfattas ifråga om kompetens.

Artikel publicerad: 2024.04.10
Författare: Psykologisktvetande.se